نشانی اهواز،خیابان آزادگان(24متری) بین رستگاری و مصطفایی،پلاک 467
تلفن و نمابر: 32226108 61 98+